Start                                    Företaget                             Hur går det till                      Information                          Kontakt

Löneadministrationen är en viktig funktion i alla företag. Företagets anställda måste kunna lita på att deras lön utbetalas i tid och är korrekt uträknad och redovisad till Skattemyndigheten.

Traktamenten, reseräkningar, representationsersättningar är andra viktiga detaljer som är kopplade till löneadministrationen. Beräkning av semesterlön och semesterdagar är en annan viktig fråga liksom statistik. Förändringar i avtal mellan arbetsmarknadens parter påverkar också löneberäkningen.

Löneadministrationen kräver ständigt uppdaterad kunskap om alla dessa områden. Det är därför viktigt att personalen som sköter lönerna har möjlighet till fortlöpande utbildning.

Trots att löneadministrationen är en central funktion ligger den utanför företagets kärnverksamhet. De flesta företag väljer idag att koncentrera sig på sin kärnverksamhet. Det är bättre att göra det som man är bäst på.

Modern IT har gett oss möjligheten att sköta administrativa uppgifter på distans. Löneadministration är en sådan funktion.

Att lägga ut löneadministrationen på en entreprenör kräver dock även att man har fullt förtroende för att uppgifter om anställda och företaget i övrigt sköts 100 % konfidentiellt.

Tel: 0455-511 77

E-Mail: info@blixtdatalon.se